Daily Archives: November 30, 2022

Haydock (Weds)

Today’s Haydock fancies:

1.05 Hay- One Fer Mamma (e/w).

1.35 Hay- Inis Oirr (win).

2.07 Hay- click here.

2.37 Hay- Moonlight Spirit (e/w).

3.07 Hay-  click here.

3.37 Hay- Djelo (win).