Daily Archives: August 28, 2022

Beverley (Sun)

Today’s Beverley fancies:

2.05 Bev- Grifter & Head Chef (e/w).

2.40 Bev- Golden Keeper (win).

3.15 Bev- Greenroad (e/w).

3.45 Bev- Dapper Man (e/w).

4.25 Bev- Zoom Star (e/w).

5.00 Bev- Knights Spear (e/w).

5.30 Bev- Your Love Is King (e/w).