Daily Archives: August 11, 2022

Beverley (Thurs)

Today’s Beverley fancies:

1.35 Bev- Greenroad (win).

2.10 Bev- Jim’s Cracker (e/w).

2.45 Bev- Roydmoor (e/w).

3.20 Bev- Tommaso (win).

3.55 Bev- Gemcutter (win).

4.30 Bev- Temper Trap (win).