Daily Archives: May 2, 2022

Kempton (Mon)

Today’s Kempton fancies:

1.00 Kemp- Finest View (win).

1.35 Kemp- Stoner’s Choice (win).

2.10 Kemp- Outlaw Peter (win).

2.45 Kemp- Danny Kirwan (win).

3.20 Kemp- Northern Bound (win).

3.55 Kemp- Sir Tivo (e/w).

4.30 Kemp- Sarceaux (win).