Daily Archives: December 14, 2021

Catterick (Tues)

Today’s Catterick fancies:

12.15 Catt- Schalke & Court Jurado (e/w).

12.45 Catt- Barrule Park (e/w).

1.15 Catt- Whitechurch (e/w).

1.45 Catt- Monsieur Pom Pom & Tommaso (e/w).

2.15 Catt- Vee Dancer (win).

2.45 Catt- Relkadam (e/w).

3.15 Catt- Darsi’s Darling & Call Me Jezza (e/w).