Daily Archives: November 10, 2021

Bangor-On-Dee (Weds)

Today’s Bangor fancies:

12.30 Bang- Do It For Thy Sen (e/w).

1.00 Bang- Could Be Trouble (e/w).

1.30 Bang- Bobo Mac & Canelo (e/w).

2.00 Bang- Saint Segal (e/w).

2.30 Bang- Richmond Lake (e/w).

3.00 Bang- Goobinator (win).

3.30 Bang- The Boola Boss (e/w).