Daily Archives: July 16, 2021

Haydock Park (Friday)

Today’s Haydock fancies:

1.15 Hay- Noonday Gun (e/w).

1.50 Hay- Freddy Robinson & Forgivable (e/w).

2.25 Hay- East Street Revue & Harvest Day (e/w).

3.00 Hay- Madrinho & Seneca Chief (e/w).

3.35 Hay- Mehdinah (e/w).

4.10 Hay- Baradar (win).

4.42 Hay- Adabbah (e/w).

5.15 Hay- Little Ted & Aoife’s Joy (small r/fc).

Common-tater! 😀