Daily Archives: July 11, 2021

Prix Jean Prat 2021 (Deauville) 🇫🇷

Today’s Deauville fancies:

12.58 Deau- Choux (e/w).

1.33 Deau- Zellie (win).

2.15 Deau- Muttrah Fort & Ostia (e/w).

2.50 Deau- Naval Crown (win).

3.25 Deau- Cloudy Dawn (e/w).

4.00 Deau- Satisfied (e/w).

4.35 Deau- Sestilio Jet (e/w).

5.10 Deau- Tropbeau (win).

5.40 Deau- Kentish Waltz (e/w).