Daily Archives: February 3, 2021

Warwick (Weds)

Today’s Warwick fancies:

12.55 Warw- Goodbye Stranger (win).

1.30 Warw- Do It For Thy Sen (e/w).

2.00 Warw- Fantastic Lady (e/w).

2.35 Warw- Ladronne & Ecossais (e/w).

3.05 Warw- Happy Diva (win).

3.40 Warw- Shah An Shah (e/w).

4.10 Warw- Ange Des Malberaux & Vinnie Lewis (e/w).

4.40 Warw- Blacko (e/w).