Daily Archives: December 28, 2020

Catterick (Monday)

Today’s Catterick fancies:

11.50 Catt- Relkadam (e/w).

12.20 Catt- Bollin Neil (e/w).

12.55 Catt- Elixer (e/w).

1.30 Catt- Miss Heritage (win).

2.00 Catt- Anythingforlove (win).

2.32 Catt- Sigurd & Smuggler’s Stash (e/w).

3.07 Catt- Kauto D’amour (e/w).

Boxing Day rewind.