Daily Archives: November 11, 2020

Bangor-On-Dee (Weds)

Today’s Bangor fancies:

12.45 Bang- Big Chief Benny (win).

1.20 Bang- Diva De Vassy (e/w).

1.55 Bang- Boldmere & Captain Chaos (e/w).

2.28 Bang- Sure I’m Your Man (e/w).

3.00 Bang- Easy As That (win).

3.33 Bang- Chti Balko (e/w).

4.05 Bang- Salopian Boy (e/w).