Daily Archives: December 23, 2019

Chantilly (Lundi) 🇫🇷

Today’s Chantilly fancies:

10.40 Chant- Deacon (e/w).

11.10 Chant- Simply Striking (e/w).

11.40 Chant- Najm (win).

12.10 Chant- Brimming (e/w).

12.50 Chant- Marboot (e/w).

1.25 Chant- Aello (e/w).

2.00 Chant- Rider In The Snow (e/w).

2.35 Chant- Alaska Wolf (e/w).

3.10 Chant- Dirty Dozen (e/w).