Daily Archives: November 13, 2019

Bangor-On-Dee (Weds)

Today’s Bangor fancies:

12.45 Bang- Steel Wave (e/w).

1.15 Bang- Alsa Mix (win).

1.50 Bang- Looksnowtlikebrian (e/w).

2.25 Bang- Dino Boy (win).

2.55 Bang- Chti Balko (e/w).

3.30 Bang- Navajo Pass (win).

4.00 Bang- Heartbreak Kid (win).