Daily Archives: November 10, 2019

Ffos Las (Sunday)

Today’s Ffos Las fancies:

12.55 Ffos- Steel Native (e/w).

1.25 Ffos- Prudhomme (win).

2.00 Ffos- Johamos (win),

2.35 Ffos- Young Bull (win).

3.05 Ffos- Gangster (e/w).

3.40 Ffos- Annie Bonny (e/w).

4.10 Ffos- Nabhan (e/w).