Daily Archives: April 28, 2019

Longchamp (Dimanche) 🇫🇷

Today’s Longchamp fancies:

1.00 Long- Morning Dew (win).

1.35 Long- Wind Test (e/w).

2.15 Long- Deemster (e/w).

2.50 Long- Sully (e/w).

3.25 Long- Waldgeist (win).

4.00 Long- Way To Paris (e/w).

4.35 Long- Bingo (e/w).

5.10 Long- Captain Kissinger & Gossipe (e/w).

Cracksman winning the Prix Ganay last year.