Daily Archives: December 5, 2018

Haydock (Wednesday)

Today’s Haydock fancies:

12.20 Hay- Quri (win).

12.50 Hay- Kootenay River (e/w).

1.20 Hay- Treshnish (win).

1.55 Hay- The Big Bite (win).

2.25 Hay- Taxmeifyoucan & Becky The Thatcher (e/w).

3.00 Hay- Absolutely Dylan (win).

3.30 Hay- Farrants Way & Supervisor (e/w).