Daily Archives: October 9, 2018

Catterick (Tuesday)

Photo : John Giles/PA.

Today’s Catterrick fancies:

1.30 Catt- Leodis Dream (e/w).

2.00 Catt- Forcetoreckon & Timetodcock (e/w).

2.35 Catt- Sky Defender (e/w).

3.10 Catt- Allfredandnobell & St Andrews (e/w).

3.40 Catt- Super Florence (e/w).

4.10 Catt- Indian Pursuit (win).

4.45 Catt- Airplane (e/w).

5.15 Catt- Pearl Noir (e/w).