Daily Archives: September 2, 2018

Longchamp (Sunday) 🇫🇷

Today’s Longchamp fancies:

1.20 Long- Southern Rock (win).

1.55 Long- Matematica (win).

2.35 Long- We Go (win).

3.10 Long- Holy Ruler (e/w).

3.45 Long- Raja Ampat (win).

4.20 Long- Ziyad (win).

4.50 Long- Gold Penny (e/w).

5.20 Long- Ken Blood (e/w).