Daily Archives: September 1, 2017

Bangor (Friday)

Today’s Bangor fancies:

2.00 Bang- Ambre Des Marais (win).

2.35 Bang- Dragon Du Clos (e/w).

3.10 Bang- What Happens Now (win).

3.45 Bang- Ballycool (e/w).

4.15 Bang- Psychedelic Rock (win).

4.50 Bang- Mr Lando (e/w).

Bangors & Mash anyone?